Eğer Windows’ a kurulmuş plesk kullanıyorsanız ve admin panel şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

başlat menüden > çalıştır > cmd
yazarak dos command ekranına düşüyoruz.

Yeni Şifre Atar:

"%plesk_bin%\plesksrvclient" -set yenişifreniz true

Varolan Şifreyi Gösterir:

"%plesk_bin%\plesksrvclient" -get

Bir cevap yazın