Belli bir klasörün altında kaç adet dosya olduğunu öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

– Putty ile SSH a giriş yapıyoruz. (putty ile ssh bağlantısı kurma)

find /home -maxdepth 1 -type d | while read -r dir; do printf "%s:\t" "$dir"; find "$dir" | wc -l; done

Yukarıdaki kod ile /home klasörü içindeki klasörler dahil toplamda kaç adet dosya olduğunu aşağıdaki gibi bir çıktı ile bize gösterir

[root@server]# find /home -maxdepth 1 -type d | while read -r dir; do printf “%s:\t” “$dir”; find “$dir” | wc -l; done
/home: 20219
/home/deneme: 20218

Bir cevap yazın