Linux’ de dizindeki dosya sayısını bulmak (SSH)

Belli bir klasörün altında kaç adet dosya olduğunu öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. – Putty ile SSH a giriş yapıyoruz. (putty ile ssh bağlantısı kurma) find /home -maxdepth 1 -type d | while read -r dir; do printf "%s:\t" "$dir"; find "$dir" | wc -l; donefind /home -maxdepth 1 -type d | while read -r […]

Read More