Güvenli (Secured) /tmp

Sistemi güvenliğe almanın önemli konularından biride güvenli (secured) tmp dir. Kısaca kullanıcıların veya scriptlerin /tmp klasörü içinde istekleri gibi perl shell çalıştırmalarını engeller. Eğer kurulumda ayrı bir /tmp bölümü yaratmadıysanız aşağıdaki kodlar işe yarıcaktır. dd if=/dev/zero of=/var/tmpMnt bs=1024 count=1000000 /sbin/mke2fs /var/tmpMnt cd / cp -a /tmp /tmp_backup rm -rf /tmp/.??* /tmp/* mount -o loop,noexec,nosuid,nodev,rw /var/tmpMnt […]

Read More