FreeBSD root kullanıcı ile SSH’a Giriş İzni

Normalde ilk kurulumda FreeBSD de root kullanıcısına ssh izni kapalıdır bunu açmak için. vi /etc/ssh/sshd_config komutu ile sshd config dosyasını editliyoruz. Config dosyasının içinde; PermitRootLogin no satırını bulup başındaki comment “#” işaretini kaldırıp PermitRootLogin yes olarak değiştirip dosyayı ESC bastıktan sonra :wq yazarak kaydedip çıkıyoruz ssh’ ı yeniden başlatıyoruz. service sshd restart artık root ile giriş […]

Read More