Normalde ilk kurulumda FreeBSD de root kullanıcısına ssh izni kapalıdır bunu açmak için.

vi /etc/ssh/sshd_config
komutu ile sshd config dosyasını editliyoruz. Config dosyasının içinde;
PermitRootLogin no satırını bulup başındaki comment “#” işaretini kaldırıp
PermitRootLogin yes olarak değiştirip dosyayı ESC bastıktan sonra :wq yazarak kaydedip çıkıyoruz

ssh’ ı yeniden başlatıyoruz.
service sshd restart

artık root ile giriş yapabilirsiniz.