Dosya Zip’lemek (Sıkıştırmak için)
zip -r ornekdosya.zip ornekdosya.exe

zip -r komutundan sonra ornekdosya.zip olarak yazdığımız bölüm dosyayı sıkıştırdığımızda hangi isimle kaydetmek istediğimizi,
sonrasında gelen ornekdosya.exe ise hangi dosyayı sıkıştırmak istediğimizi göstermektedir.

Dosya Unzip’lemek (Dosyayı Çıkarmak için)
unzip ornekdosya.zip
yazmanız yeterli olacaktır.

Bir cevap yazın