1- “ls” komutu
Bu komut bulunduğunuz klasördeki dosya ve dizinleri size listeler.
ls -lh komutu ile daha okunabilir bir şekilde listelemeyi yapabilirsiniz.
ls -lS komutu listeleri okunur şekilde ve en büyük dosyadan küçük dosyaya doğru sıralar.

2- “pwd” komutu
Şuan hangi klasörde olduğunuzu gösterir.

3- “cd” komutu
Başka bir klasöre geçmek için kullanabilirsiniz. örnek: cd /home/deneme/domains/deneme.com/public_html
cd.. ile bir üst klasöre geri döner.

4- “mkdir” komutu
Klasör yaratmanızı sağlar. örnek: mkdir deneme
bulunduğunuz klasörde deneme şeklinde başka bir klasör yaratır.

5- “find” komutu
dosya bulmamızı sağlayan komutlardır.
örnek: find /home -name deneme.txt
/home klasörü altındaki deneme.txt isimli dosyaları listeler.
örnek: find . -type f -name “*.php”
bulunduğunuz klasördeki tüm php dosyalarını listeler.
örnek: find /home -user deneme
/home klasörü altında deneme kullanıcısına ait dosyaları listeler

6- “cp” komutu
cp dosyaları kopyalamızı sağlar.
örnek: cp /home/deneme/deneme.txt /home/yeniyer/klasor
deneme.txt dosyasını yeniyerin altındaki klasor dizinine kopyalar.
örnek: cp /home/deneme.txt /home/denemeyeni.txt
deneme.txt dosyasını denemeyeni.txt olarak kopyalar.

7- “killall” komutu
Durdurmak isteyip de durduramadığınız bir komutu/programı bu komut ile anında durdurabilirsiniz.
örnek:
killall httpd
killall exim

8- “top”
Server’ın o anki durumunu gösterir hangi servisler çalışıyor yük durumu gibi.

Bir cevap yazın