Sıkıştırma Komutları

tar.gz
tar cvzf dosyaadi.tar.gz dosya_veya_dizin

gzip
gzip -9 dosya_veya_dizin
not: işlem bitince dosya_veya_dizin adında bir gz dosyası oluşturur.

zip
zip -r dosyaadi.zip dosya_veya_dizin

rar
rar a -ap dosyaadi.rar dosya_veya_dizin

Açma Komutları

tar.gz
tar xvzf dosyaadi.tar.gz
not: Başka dizine açmak için “-C” parametresi kullanılabilir: tar xvzf dosyaadi.tar.gz -C /dizin_adi/

gz
gunzip dosyaadi.gz

zip
unzip dosyaadi.zip

rar
unrar e dosyaadi.rar

Bir cevap yazın