Linux Centos İşletim Sisteminde VMware Tools Kurulumu

Açtığınız sanal sunucya vmware tool kurarak guest reset, guest shutdown gibi bir çok özellikten faydalanmak istiyorsanız aşağıdaki kodlar sayesinde en hızlı şekilde vmware tool’u kurabilirsiniz. yum -y install perl mkdir /mnt/cdrom mount /dev/cdrom /mnt/cdrom cp /mnt/cdrom/VMwareTools-*.tar.gz /mnt umount /mnt/cdrom tar -zxf /mnt/VMwareTools-*.tar.gz -C /mnt cd /mnt/vmware-tools-distrib/ ./vmware-install.pl –default rm -rf /mnt/vmware-tools-distribyum -y install perl mkdir […]

Read More