Exim için Kullanılan IP Adresini Değiştirme

Eğer bir nedenden dolayı (blacklist) sunucudan çıkan maillerin ip sini değiştirmek istiyorsanız /etc/exim.conf da bulunan ayarlarda değişiklik yapmanız gerekmektedir. exim.conf u editliyoruz: vi /etc/exim.conf Bulunancak Satır: remote_smtp: driver = smtp Bu Şekilde Değiştirecek: remote_smtp: driver = smtp interface = 1.2.3.4 Not: 1.2.3.4 yerine kullanmak istediğiniz IP adresini yazınız.

Read More