DirectAdmin Kurulumu

Kurulum Öncesi Directadmin kurulumdan önce aşağıdaki bileşenlere ihtiyaç duyabilir bu nedenle ilk önce bunların yüklü olduğundan emin olmalıyız. yum install perl-Time-HiRes yum install perl-libwww-perl yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed yum install db4-devel […]

Read More