DirectAdmin kurulu sunucunuzda default olarak her yeni alan adı eklediğinizde eğer webmail’in webmail.alanadi.com şeklinde açılmasını istiyorsanız aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz.

İlk yapılması gereken apache için virtualhost template dosyasını istediğimiz şekilde yeniden düzenlemek olucak.

Aşağıdaki kodla yaptığımız var olan virtual_host2.conf dosyasını custom dizinine kopyalamak (directadmin herzaman custom dizininde eğer aynı dosyadan görürse custom dizinindeki yani editlenen dosyayı dikkate alıcaktır)

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp virtual_host2.conf custom
cd custom

Not: apache 1 kullanıyorsanız virtual_host.conf dosyasını kopyalayıp editlemeniz gerekiyor.

custom dizinindeki virtual_host2.conf dosyasını açtığımızda (edit) karşımıza aşağıdaki gibi bir içerik gelicek

|?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html|
|?OPEN_BASEDIR_PATH=`HOME`/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/|
<virtualhost |IP|:|PORT_80| |MULTI_IP|>
|CUSTOM|
|?CGI=ScriptAlias /cgi-bin/ `DOCROOT`/cgi-bin/|
	ServerName www.|DOMAIN|
	ServerAlias www.|DOMAIN| |DOMAIN| |SERVER_ALIASES|
	ServerAdmin |ADMIN|
	DocumentRoot |DOCROOT|
	|CGI|
 
	|USECANONICALNAME|
 
	<ifmodule !mod_ruid2.c>
		SuexecUserGroup |USER| |GROUP|
	</ifmodule>
	<ifmodule mod_ruid2.c>
		RMode config
		RUidGid |USER| |GROUP|
		RGroups apache access
	</ifmodule>
 
	CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
	CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
	ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log
 
	|*if SUSPENDED_REASON|
	<ifmodule mod_env.c>
		SetEnv reason |SUSPENDED_REASON|
	</ifmodule>
	|*endif|
 
	<directory |DOCROOT|>
		Options +Includes -Indexes
 
|*if HAVE_SAFE_MODE="1"|
		php_admin_flag safe_mode |SAFE_MODE|
|*endif|
|*if CLI="1"|
		php_admin_flag engine |PHP|
		php_admin_value sendmail_path '/usr/sbin/sendmail -t -i -f |USER|@|DOMAIN|'
|*endif|
|*if OPEN_BASEDIR="ON"|
		php_admin_value open_basedir |OPEN_BASEDIR_PATH|
|*endif|
|*if SUPHP="1"|
        suPHP_Engine |PHP|
		suPHP_UserGroup |USER| |GROUP|
|*endif|
	</directory>
|HANDLERS|
|MIMETYPES|
 
</virtualhost>

bu dosyanın en altına aşağıdaki bölümü ekliyoruz.

 <virtualhost |IP|:80>
 ServerName webmail.|DOMAIN|
 ServerAdmin |ADMIN|
 DocumentRoot /var/www/html/roundcube
 CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
 CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
 ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log
</virtualhost>

virtual_host2.conf dosyasının son hali;

|?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html|
|?OPEN_BASEDIR_PATH=`HOME`/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/|
<virtualhost |IP|:|PORT_80| |MULTI_IP|>
|CUSTOM|
|?CGI=ScriptAlias /cgi-bin/ `DOCROOT`/cgi-bin/|
	ServerName www.|DOMAIN|
	ServerAlias www.|DOMAIN| |DOMAIN| |SERVER_ALIASES|
	ServerAdmin |ADMIN|
	DocumentRoot |DOCROOT|
	|CGI|
 
	|USECANONICALNAME|
 
	<ifmodule !mod_ruid2.c>
		SuexecUserGroup |USER| |GROUP|
	</ifmodule>
	<ifmodule mod_ruid2.c>
		RMode config
		RUidGid |USER| |GROUP|
		RGroups apache access
	</ifmodule>
 
	CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
	CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
	ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log
 
	|*if SUSPENDED_REASON|
	<ifmodule mod_env.c>
		SetEnv reason |SUSPENDED_REASON|
	</ifmodule>
	|*endif|
 
	<directory |DOCROOT|>
		Options +Includes -Indexes
 
|*if HAVE_SAFE_MODE="1"|
		php_admin_flag safe_mode |SAFE_MODE|
|*endif|
|*if CLI="1"|
		php_admin_flag engine |PHP|
		php_admin_value sendmail_path '/usr/sbin/sendmail -t -i -f |USER|@|DOMAIN|'
|*endif|
|*if OPEN_BASEDIR="ON"|
		php_admin_value open_basedir |OPEN_BASEDIR_PATH|
|*endif|
|*if SUPHP="1"|
        suPHP_Engine |PHP|
		suPHP_UserGroup |USER| |GROUP|
|*endif|
	</directory>
|HANDLERS|
|MIMETYPES|
 
</virtualhost>
 
<virtualhost |IP|:80>
 ServerName webmail.|DOMAIN|
 ServerAdmin |ADMIN|
 DocumentRoot /var/www/html/roundcube
 CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
 CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
 ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log
</virtualhost>

dosyayı kaydedip çıkıyoruz.
ve httpd.conf dosyasının tekrardan oluşturulması için directadmin dataskq çalıştırıyoruz.

echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/usr/local/directadmin/dataskq d

En son olarak da yeni alan adları için dns ekliyoruz.

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp dns_a.conf custom
cd custom
echo "webmail=|IP|" >> dns_a.conf